HMS erklæring

Internkontroll skal være et aktivt verktøy for bedring av helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Internkontroll er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for vårt eget behov for videreutvikling av arbeidsmiljø, service, produkter og tjenester. Innenfor vårt system for styring og daglig drift, fysiske arbeidsforhold og vernetjeneste, skal det utvikles systematiske tiltak. Vi vil
-> Continue reading HMS erklæring